4-8GA Core Ground Distribution Block

0-4GA Core Ground Distribution Block; (2) 0GA to (3) 4GA; retail single blister
Part Number: EFXCGDB04
$24.95
Sku#022EFXCGDB04
(2)4GA to (3)8GA Core Ground Distribution Block, retail single blister

Out of stock

4-8GA Core Ground Distribution Block

Features Reviews
  • 4-8GA Core Ground Distribution Block